Paraskevas Boubourakas

Paraskevas Boubourakas
Height6´2
Eyesbrown
Hairbrown
Bust39
Shoes12
Size40/42
Updated Dec 2018
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas

Paraskevas for Vogue Arabia

October 2018

Paraskevas for davidoff

Paraskevas Kauf Libero

Paraskeva TVC

Paraskevas Voll Damm TVC

Paraskevas for GARDENA

April 2018

Stefano Ricci campaign

Castvideo Paraskevas

July 2017

paraskevas divine

Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Paraskevas Boubourakas
Choose up to 16 images and drag to re-order them.